Przeskocz do treści

Projekt „Akademia Rehabilitacji po Przebytej Izolacji”

W dniach od 22.06.2020 do 15.11.2020 roku nasze
Stowarzyszenie razem z mieszkańcami Osiedla TOBACO PARK
uczestniczy w projekcie „Akademia Rehabilitacji po Przebytej
Izolacji”.
Projekt realizowany i finansowany jest w ramach zadań
publicznych w celu przeciwdziałania COVID -19 w ramach
Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki
z COVID - 19